Meedoen onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen en bestaande kennis uitbreiden. Ons onderzoek is alleen mogelijk met úw hulp. Doet u mee?Als u patiënt bent bij GGZ inGeest kunnen wij u vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om deel te nemen aan een nieuwe vorm van behandeling, om na te gaan of dit beter werkt dan de gebruikelijke behandeling.  Indien u besluit aan onderzoek deel te nemen, krijgt u eerst mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Het is vrijwillig. 

Interesse om mee toe doen aan onderzoek? Neem contact met ons op.

Wat levert meedoen aan wetenschappelijk onderzoek u op?

  • U helpt mee om de zorg te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen en bestaande kennis uit te breiden.
  • U kunt voordeel hebben van een nieuwe behandeling. U bent bijvoorbeeld de eerste die een nieuwe, betere behandelvorm krijgt, of u krijgt vaker therapie dan anders het geval zou zijn. De onderzoeker zal u hierover meer vertellen.
  • Bij sommige onderzoeken worden ook lichamelijke tests afgenomen, waarvan u de uitslag krijgt.

U verdient geen geld met het onderzoek, maar in sommige gevallen krijgt u een cadeaubon. Als u apart voor een onderzoeksafspraak langs moet komen, krijgt u de reiskosten vergoed. U mag tijdens het onderzoek stoppen als u besluit dat u niet meer mee wilt doen.

Alle onderzoeksprojecten bij GGZ inGeest worden eerst beoordeeld door onze Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Deze commissie gaat na of een onderzoek wel zorgvuldig met patiënten en hun gegevens omgaat en of het onderzoek van goede kwaliteit is.

Lees voor meer informatie de folder over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij GGZ inGeest of de folder van de overheid over Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.