Meedoen onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen en bestaande kennis uitbreiden. Ons onderzoek is alleen mogelijk met úw hulp. Doet u mee?Als u patiënt bent bij GGZ inGeest kunnen wij u vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om deel te nemen aan een nieuwe vorm van behandeling, om na te gaan of dit beter werkt dan de gebruikelijke behandeling. U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Het is vrijwillig. U bent dus nooit verplicht om mee te doen. Indien u besluit  aan onderzoek deel te nemen, krijgt u eerst mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. U hebt altijd het recht om toch niet mee te doen. Ook mag u tijdens het onderzoek altijd stoppen.

Wat levert meedoen aan wetenschappelijk onderzoek u op?

  • U helpt mee om de zorg te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is nodig  om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen en bestaande kennis uit te breiden.
  • U kunt voordeel hebben van een nieuwe behandeling. De onderzoeker zal u hierover meer vertellen. U verdient geen geld met het onderzoek. U krijgt meestal wel de reiskosten vergoed.

Alle onderzoeksprojecten bij GGZ inGeest worden eerst beoordeeld door onze Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Deze commissie gaat na of een onderzoek wel zorgvuldig met patiënten en hun gegevens omgaat en of het onderzoek van goede kwaliteit is.

Lees voor meer informatie de folder over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij GGZ inGeest of de folder van de overheid over Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.