GGZ inGeest biedt topklinische patiëntenzorg (TOPGGz). Dit houdt onder andere in dat we werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. GGZ inGeest heeft een eigen afdeling die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek: onderzoek & innovatie.

Het doel van het wetenschappelijk onderzoek bij GGZ inGeest is:

  • een betere behandeling voor psychiatrische problemen en psychische klachten vinden
  • de behandeling zoveel mogelijk toespitsen op de individuele persoon
  • meer over de achtergrond van psychiatrische en psychische klachten te weten komen
  • psychiatrische problemen en psychische klachten eerder opsporen, zodat erger voorkomen kan worden

Onze onderzoeksprojecten richten zich met name op angst, depressie, bipolaire stoornissen, ouderenpsychiatrie en de relatie tussen psychiatrische en lichamelijke klachten. Lees meer over de onderzoekprojecten bij GGZ inGeest.

Interesse om mee te doen aan onderzoek? Neem contact met ons op.

GGZ inGeest werkt hierbij intensief samen met de afdeling psychiatrie van VU medisch centrum (VUmc) en twee hoog aangeschreven onderzoeksinstituten, het Amsterdam Public Health research institute en Amsterdam Neuroscience.

GGZ inGeest vindt het belangrijk om zorgvuldig met de patiënten en hun gegevens om te gaan. Daarom worden alle onderzoeksprojecten beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Deze commissie waarborgt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek dat bij GGZ inGeest plaatsvindt.