Nieuws over het Coronavirus

Lees hier het laatste nieuws over de maatregelen die wij nemen tegen verspreiding van het Coronavirus.

Uw behandeling tijdens Corona

De Nederlandse overheid heeft de maatregelen rondom het coronavirus gewijzigd. Binnen GGZ inGeest volgen we waar mogelijk de adviezen en richtlijnen van de overheid (RIVM) en die van de Nederlandse GGZ.

Iedereen op de locaties van GGZ inGeest draagt een mondkapje wanneer zij lopen in de openbare ruimten en wanneer zij in de wachtkamers zitten.

Ook houden wij 1,5 meter afstand tot elkaar. De capaciteit van onze locaties (het aantal mensen wat tegelijk in een gebouw mag) is vanwege de 1,5 meter en de veiligheid van u en onze medewerkers aangepast.

Wanneer u in een behandelkamer in gesprek bent en 1,5 meter afstand houdt, kunt u het mondkapje afzetten.

Groepen en individuele contacten op locatie gaan zoveel mogelijk door, maar zullen ook online plaats moeten vinden.

Volg op de locaties altijd de aanwijzingen die met posters en stickers zijn aangebracht.

shutterstock_1729336894 (2)

De Nederlandse overheid heeft de maatregelen rondom het coronavirus gewijzigd. Binnen GGZ inGeest volgen we waar mogelijk de adviezen en richtlijnen van de overheid (RIVM) en die van de Nederlandse GGZ.

Het belangrijkste is dat u de behandeling krijgt die u nodig heeft, ook in deze lastige omstandigheden. Behandelingen kunnen face-to-face plaatsvinden. GGZ inGeest streeft daarnaast binnen iedere behandeling naar blended (een combinatie van face-to-face en digitaal) behandelen, zowel voor poliklinische behandeling, FACT en spoedzorg. In welke mate dit gebeurt wordt in overleg met u en eventueel uw naasten besloten.

Iedereen op de locaties van GGZ inGeest draagt een mondkapje wanneer zij lopen in de openbare ruimten en wanneer zij in de wachtkamers zitten.

Ook houden wij 1,5 meter afstand tot elkaar. De capaciteit van onze locaties (het aantal mensen wat tegelijk in een gebouw mag) is vanwege de 1,5 meter en de veiligheid van u en onze medewerkers aangepast.

Wanneer u in een behandelkamer in gesprek bent en 1,5 meter afstand houdt, kunt u het mondkapje afzetten.

Groepen en individuele contacten op locatie gaan zoveel mogelijk door, maar zullen ook online plaats moeten vinden.

Volg op de locaties altijd de aanwijzingen die met posters en stickers zijn aangebracht.

Wij houden ons aan de volgende hygiënemaatregelen:

 • was vaak en goed uw handen
 • schud geen handen
 • blijf thuis bij klachten
 • hoest en nies in uw elleboog
 • wij zorgen dat ruimtes altijd goed zijn geventileerd

Our locations have reopened!

At GGZ inGeest, we follow the recommendations and guidelines of the government (RIVM) and Nederlandse GGZ, where possible. If your appointment is at one of our locations, the following arrangements apply:
Please arrive no more than 10 minutes before your appointment and always report to reception. At the location, use a face mask, and follow the instructions for the use of public areas, indicated by stickers. If possible, try to avoid using the toilet at the location. Hand hygiene and 1.5-metre social distancing continue to be important. If you have coronavirus-related symptoms, please cancel your appointment.

Alle patiënten die binnen GGZ inGeest zijn opgenomen kunnen bezoek ontvangen. Familieleden en naasten hebben een belangrijke rol in het herstel van patiënten.

GGZ inGeest hanteert op basis van richtlijn van de rijksoverheid, de Nederlandse GGZ en landelijke richtlijnen voor de verzorgings- en verpleeghuizen en het RIVM  het volgende aangepaste bezoekreglement:

 • Patiënten kunnen hun naasten buiten de afdeling ontmoeten, wanneer zij zich met inachtneming van bovenstaande in afstemming met- en op inschatting van het behandelteam buiten de afdeling kunnen begeven. Indien patiënten zonder maatregel dit niet kunnen neemt het behandelteam contact op met de geneesheer-directeur voor overleg omdat dat mogelijk een vrijheidsbeperkende maatregel moet volgen.
 • Patiënten kunnen bezoek ontvangen binnen hun eigen HAT woning mits 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft.
 • Het is voor naasten mogelijk om door middel van (beeld) bellen contact te houden met patiënten die zijn opgenomen op de afdeling. Via beeldbellen kan ook een zorgafstemmingsgesprek of behandelgesprek worden bijgewoond.
 • Onder voorwaarden is bezoek toegestaan binnen de klinieken. Deze voorwaarden zijn de volgende:
  1. Klinieken ouderen: per patiënt kunnen 2 personen op bezoek komen.
  2. Klinieken volwassenen: per patiënt kunnen 2 personen op bezoek komen.

In overleg met de patiënt, naasten en het behandelteam wordt afgesproken wie op bezoek komt en wanneer.

Dit bezoek vindt plaats in een hiervoor ingerichte ruimte binnen of indien mogelijk buiten de afdeling. Dit zal per locatie verschillen. Er is fysieke afstand door een tafel en er is een scherm geplaatst of de 1,5 meter kan gegarandeerd worden. Ook zijn hygiëne middelen aanwezig (desinfecterende handgel, schoonmaakdoekjes).

Wanneer mensen op bezoek willen komen dan melden zij zich aan bij het verpleegkundig team die een bezoekrooster maken voor die dag.

Aanwijzingen van personeel worden opgevolgd. Wanneer personeel van mening is dat niet voldoende aan de voorwaarden kan worden voldaan, kan het bezoek geen verdere doorgang vinden.

All patients who have been admitted to GGZ inGeest can receive visitors. Family and friends have an important role to play in patient recovery. In recent weeks, visiting was not possible, but since we have arranged 1.5-metre social distancing, we can now allow it.

Based on the guidelines issued by central government (RIVM), Nederlandse GGZ and national guidelines for care and nursing homes, GGZ inGeest is applying the following amended system for visitors:

Patients can meet close relatives and friends outside the ward if they are able to go outside the ward with due observance of the above rules and providing that the treatment team has assessed the risk and agrees. If patients cannot do this without further measures, the treatment team will consult with the GD, since measures to restrict freedom may prove necessary.

Patients can receive visitors within their own HAT accommodation, providing that a distance of 1.5 metres is maintained.

Close relatives and friends can maintain contact with patients on the ward by means of video or telephone calls. Video calls can also be used to attend care-coordination or treatment meetings.

Under certain conditions, visits are possible within the clinics. These conditions are as follows:
1. Clinics for the elderly: visits restricted to one person per patient.
2. Clinics for adults: visits restricted to one person per patient.

Arrangements will be made on who will visit and when in consultation with the patient, close relatives/friends and the treatment team.

The visit will take place in the area set up for this purpose or, if possible, outside. This may vary at each location. There must be physical distancing by means of a table or a screen unless 1.5 metres can be guaranteed. Hygiene materials must be available (disinfectant hand gel, cleaning cloths).

If people wish to visit, they should report to the nursing team, who will draw up a visiting schedule for that day.

Staff instructions must be followed at all times. If the staff feel that the conditions cannot be sufficiently met, the visit will not be permitted to continue.

ارتدِ الكمامة في أماكن الانتظار وأثناء التجول في المبنى

Klik hier.

GGZ inGeest maakt gebruik van een beveiligde en persoonlijke online omgeving: het online behandelplatform, ook wel ons E-Health platform genoemd. Hier kunt u (een deel) van uw behandeling online volgen en contact hebben met uw behandelaar.
Samen met uw behandelaar kijkt u of er online behandelmodule is die bij u past.
Een behandelmodule is een blok dat bestaat uit een aantal online lessen, oefeningen of opdrachten. Uw behandelaar zet een behandelmodule voor u klaar. Als u een
module hebt gevolgd of een opdracht hebt gemaakt, kan uw behandelaar dat zien en erop reageren.
Om het online behandelplatform te gebruiken hebt u het volgende nodig:
– een computer, tablet of smartphone
– een internetverbinding
– een e-mailadres
– een wachtwoord

Klik hier voor de handleiding.

Onze afspraken op een rij

Op de locaties vindt u posters in Nederlands, Engels en Arabisch met onze afspraken.

Poster Corona vanaf 29-06-21

Hygiëne-instructies

Posters in diverse talen:

Nederlands

English

عربي

Türk

Tigrinya

Blijf op de hoogte van de maatregelen met de GGZ inGeest nieuwsbrief