Mollemafonds

Mollema Fonds

Binnen GGZ inGeest opereert het Mollema Fonds. Hier kunnen (ex)-cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg in het verzorgingsgebied van GGZ inGeest, een beroep doen op een financiële bijdrage ter ondersteuning van hun deelname aan de maatschappij.

De activiteiten van het Mollema Fonds worden gefinancierd vanuit een nalatenschap van mevrouw Mollema, ex-cliënte van voormalig De Geestgronden. Het fonds bestaat uit onder andere enthousiaste cliënten die trachten de doelstelling te realiseren.

Wat doet het Mollema Fonds?

Het Mollema Fonds heeft tot doel het financieel ondersteunen van (ex)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg in het verzorgingsgebied van GGZ inGeest: Amstelland, de Meerlanden, Zuid-Kennemerland en Amsterdam.

Langdurige psychiatrische problemen maken het moeilijk om sociaal te bewegen of te presenteren. Indien er onvoldoende financiële middelen zijn, wordt dit probleem nog versterkt. Om een weg te vinden in de maatschappij is het van belang dat actief kan worden deelgenomen aan de samenleving. En actief deelnemen kost geld.

Voorbeelden financiële ondersteuning
Voorbeelden voor financiële ondersteuning zijn onder andere: reizen naar het thuisland van cliënten, diverse verhuizingen en woninginrichting, opleidingen, bijdragen in de aanschaf van een scooter en opzetten van een eigen onderhoudsbedrijf. Het gaat om kleinschalige financiële ondersteuning. Er worden geen vergoedingen gegeven voor medische ingrepen of behandelingen.

Aanvragen
Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend bij het Mollema Fonds. Het hiervoor bestemde aanvraagformulier kunt u downloaden Twee keer per jaar, in april en oktober, komt het fonds bijeen om binnengekomen aanvragen te beoordelen. Aanvragen dienen vóór 1 april of 1 oktober binnen te zijn. De aanvragers ontvangen in principe binnen zes weken na de vergadering reactie op hun verzoek. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen aan:

GGZ inGeest, Mollema Fonds
t.a.v. mevrouw M. Alken
Overschiestraat 57
4e verdieping
1062 HN Amsterdam

of per e-mail naar m.alken@ggzingeest.nl

Spelregels
De bijdrage van het Mollema Fonds is eenmalig. Men kan een beroep doen op de commissie tot uiterlijk drie jaar na het einde van de behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt geen geld uitgekeerd voor doelen waarvoor andere bronnen beschikbaar zijn, zoals zaken die via de bijzondere bijstand of vanuit een persoonsgebonden budget kunnen worden gefinancierd. 

Wanneer bij toekenning van een financiële bijdrage sprake is van een reservering (bijv. omdat de aanvrager zelf nog op zoek moet gaan naar aanvullende financiën), zal deze reservering na 2 jaar komen te vervallen.

Hoe komt het Mollema Fonds aan geld?
Het Mollema Fonds heeft een kapitaal uit de nalatenschap van mevrouw Mollema, (ex) cliënte van GGZ inGeest (voorheen De Geestgronden). Het is mogelijk het Mollema Fonds financieel te ondersteunen. Dit kan via direct doneren .  

Wilt u meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met het Mollema Fonds, de heer Peter Weyers, T 06 10957394 of E  m.alken@ggzingeest.nl

printen