Organisatiebrede informatie: folders, brochures, flyers

Folders GGZ inGeest

Wij hebben een aantal algemene folders voor u samengesteld waarin u op uw gemak kunt lezen over de uitgangspunten van onze behandelingen, de rol van familie in uw behandeling, de mogelijkheden die wij bieden om uw ervaringen te delen en  meten van uw klachten, de zogenaamde ROM-meting.

Algemeen

Brochure Deel uw ervaringen - okt 2015 - 130 x 184 pix Met familie gaat het beter
Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen en bestaande kennis uitbreiden. Ons onderzoek is alleen mogelijk met úw hulp. Doet u mee? Als vrijwilliger ben je de brug tussen patiënt en maatschappij en (onder)steun je bij zijn herstel. Zet je kwaliteiten in en maak het verschil!

Wet Bopz

Bij gedwongen opname zijn er andere rechten en regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Op de website www.dwangindezorg.nl kunt u hier meer informatie over vinden.

Informatiebrochure GGZ inGeest over zelfbinding GGZ inGeest-brochure over behandeling onder dwang GGZ inGeest-brochure over voorwaardelijke machtiging
GGZ inGeest-brochure over opname met voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf GGZ inGeest-brochure over gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Overzicht met adressen en instanties Bopz

downloads

printen