Translate?

Het zorgprestatiemodel, een andere manier van financiering voor de ggz

Vanaf 1 januari 2022 wordt ggz zorg landelijk gefinancierd vanuit het Zorgprestatiemodel. U krijgt voortaan maandelijks een rekening waarop u kunt zien welke afspraken u had en hoe lang deze duurden. Dat maakt voor u meer inzichtelijk welke zorg u heeft ontvangen.

Uw huidige traject of ‘DBC’ bij GGZ inGeest of Prezens wordt eind 2021 afgesloten en op 1 januari 2022 wordt een nieuwe ‘prestatie’ geopend.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.