Translate?

Herstel en herstelondersteunende zorg

logo-MIND

 

Mind, de belangenvereniging van cliënten in de psychiatrie, heeft een vragenlijst opgesteld over herstelondersteunende zorg in de instelling. Ook de cliëntenraad van GGZ inGeest merkt dat de begrippen ‘herstel’ en ‘herstelondersteunende zorg’ niet altijd duidelijk zijn. Dat maakt gesprekken hierover soms wat ingewikkeld, niet alleen tussen de cliëntenraad en haar achterban maar mogelijk ook tussen u en uw behandelaar. 

In de ogen van een dokter kan herstel heel smal worden gezien als het wegblijven van symptomen, en voor een werkgever is het een succesvolle terugkeer in het arbeidsproces. Toch zijn die twee opvattingen, die we ‘klinisch herstel’ noemen, voor mensen met psychische klachten vaak te beperkt. 

In onze ogen is ‘herstel’ niet het genezen van een ziekte, maar óók het leren omgaan met de blijvende gevolgen ervan, een manier vinden om die ziekte of conditie een plaats in een zinvol leven te geven, te leren leven met je kwetsbaarheid. Daarmee is herstel voor iedereen wat anders. 

In uw behandeling zou daar aandacht voor moeten zijn. GGZ inGeest heeft, volgens de website, ‘herstel als leidend principe van goede zorg. Het gaat naast klinisch herstel, om aandacht voor persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel.’ Maar wat merkt u daar van? 

Graag zouden Mind en de cliëntenraad van GGZ inGeest willen weten wat ‘herstel’ voor u betekent en wat u daarvan merkt in uw behandeling. Misschien merkt u er niets van, maar ook dat zouden we dan graag horen. Deze vragenlijst en nog wat extra uitleg, treft u onder de link aan. U kunt de vragenlijst online invullen en aangeven dat u bij GGZ inGeest in behandeling bent, dan komen de antwoorden ook (anoniem) bij de cliëntenraad terecht, of u kunt de vragenlijst downloaden en direct naar ons sturen op clientenraad@ggzingeest.nl 

We realiseren ons dat we een beroep op uw tijd doen. Toch hopen we dat u deze tijd over heeft – aan de hand van de uitslagen hopen we de belangen van alle cliënten van de instelling optimaal te vertegenwoordigen. 

Vriendelijk dank,
de cliëntenraad van GGZ inGeest

U vindt de vragenlijst hier