Translate?

Gegevens moeten veilig verstuurd en verwerkt worden

1024x576a

In de media verscheen vanmorgen een bericht dat ggz-organisaties verplicht informatie moeten aanleveren over cliënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naar aanleiding van dit bericht kregen we veel bezorgde telefoontjes van zowel cliënten als behandelaars.

De NZa wil deze gegevens verzamelen om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg cliënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving veilig kunnen worden verstuurd en verwerkt. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten gelegenheid hebben om bezwaar te maken. De Nederlandse ggz gaat namens haar lid-instellingen (ook namens GGZ inGeest) in gesprek met de NZa.

Wanneer u de Privacyverklaring heeft ondertekend mag de zorgaanbieder geen privacygevoelige gegevens doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars.

In de media stond onjuist vermeld dat de gegevens vanaf 1 juli worden verzameld, de juiste datum is vanaf oktober 2022. 

Lees hier het persbericht van de Nederlandse ggz