Familieklachtrecht

Bent u ontevreden over de manier waarop wij met u, of met uw familielid of naaste omgaan? Of vindt u dat we iets beter moeten doen? U hebt het recht om te klagen.

Als familie of naaste van een patiënt hebt u bepaalde rechten

Als u familie of naaste (bijvoorbeeld een goede vriend of buurvrouw) bent van iemand met een psychische ziekte, hebt u vaak vragen of behoefte aan steun. Zeker als het een psychische ziekte is die nooit helemaal overgaat.

Als familie of naaste van een patiënt bij ons hebt u bepaalde rechten. U hebt:

  • recht op informatie.
  • recht om betrokken te zijn bij de behandeling van de patiënt.
  • officieel recht om te klagen over zaken tussen GGZ inGeest en uzelf. Bijvoorbeeld als u vindt dat wij u niet goed informeren. Of als u vindt dat wij u niet goed met u omgaan. U kunt klagen bij ons of bij een (onafhankelijke) klachten-commissie.

Familie-vertrouwenspersoon

U kunt contact opnemen met de familie-vertrouwenspersoon als u het idee hebt dat een arts die uw familielid of naaste behandelt, niet naar u luistert. Of als u van mening verschilt met de arts. De familie-vertrouwenspersoon helpt u en verbetert de samenwerking tussen u, de arts en uw naaste.

Soms komt u er ook met de familie-vertrouwenspersoon niet uit. Dan kunt u als familie of naaste een klacht inleveren bij ons. Bijvoorbeeld een klacht over de communicatie tussen u en de arts van uw naaste.

Klachtencommissie familie

Tips als u een klacht hebt

Praat met de arts die uw familielid of naaste behandelt. Vertel waar u ontevreden over bent. Meestal kunnen we uw klacht dan snel en makkelijk oplossen. Als u dat prettiger vindt, kunt u uw klacht ook met de manager van de afdeling bespreken.

Wilt u hulp bij het inleveren van een klacht? Of wilt u advies? Neem dan contact op met de familie-vertrouwenspersoon. De familie-vertrouwenspersoon is onafhankelijk van GGZ inGeest.

Myrna Seekles is de vaste familie-vertrouwenspersoon van GGZ inGeest. U kunt elke werkdag contact met haar opnemen:

06 2728 9845
m.seekles@lsfvp.nl

Klachtencommissie familie

Gelukkig lossen we de meeste klachten snel op en zijn de meeste familieleden tevreden met de oplossingen. Komen we er samen toch niet uit? Dan kunt contact opnemen met de klachtencommissie familie. De klachtencommissie is onafhankelijk van GGZ inGeest.

Contact

Klachtencommissie familie
Ambtelijk secretariaat
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

020 788 5615
klachtenciefamilie@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)