De Crisismaatregel

Soms is direct verplichte zorg nodig omdat uw psychische aandoening een direct gevaar kan vormen.

Dat noemen we een ‘onmiddellijk dreigend nadeel voor uzelf of uw omgeving’. De burgemeester kan dan een crisismaatregel afgeven. Een crisismaatregel is maximaal drie dagen geldig.

Wanneer wordt een crisismaatregel afgegeven?

  • Er is sprake van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor u zelf of uw omgeving. Het is niet altijd nodig dat er al iets ernstigs is gebeurd, maar vaak zal dat wel zo zijn. De kans daarop kan ook voldoende zijn, maar die kans op ernstig nadeel moet wel direct aanwezig en dringend zijn.
  • Er is een ernstig vermoeden dat het gedrag dat leidt tot dat onmiddellijke ernstige nadeel wordt veroorzaakt door een psychische stoornis. Een psychiater moet dit vaststellen.
  • Een crisismaatregel is nodig om het nadeel weg te nemen.
  • U verzet zich tegen de zorg die u nodig heeft.
  • Er is geen tijd om de procedure voor een zorgmachtiging te volgen omdat het ernstig nadeel onmiddellijk dreigend is.

Alle informatie over de crisismaatregel:

De Crisismaatregel